27. Symposium Tennis Europe ve Stockholmu | Home | INFORMACE O ŠKOLENÍ TRENÉRŮ TENISU II. TŘÍDY 2011

April 4, 2009

Symposium Tennis Europe 2008 v Londýně

V Londýně se ve dnech 23. – 25. října 2008 konalo symposium Evropské tenisové federace (Tennis Europe) pod názvem „Europen Coaches Symposium“, jehož se za Český tenisový svaz se zúčastnili Doc. RNDr. J. Zháněl a Mgr. I. Dušek. Symposium se konalo v nádherném areálu nového Národního tenisového centra v (LTA National Tennis Centre, otevřeno 2007) v Roehamptonu. V průběhu třídenního programu vyslechli účastníci z celé Evropy celkem 21 odborných příspěvků a shlédly praktické prezentace zabývajících se celou šíří tenisové problematiky.
Jednotlivé příspěvky jsou v elektronické podobě k dispozici na oficiální webové stránce Českého tenisového svaz pod odkazem Metodická komise – články. Přínosné bylo propojení teorie s praxí – přednášeli jak odborníci z evropských vysokých škol, kteří prezentovali výsledky výzkumů v oblasti tenisu (Ferrauti, Benke, Landlinger), tak i přední trenéři (Alvarino) a bývalí hráči (Rusedski). V oficiálních i kuloárových rozhovorech byly vedeny četné diskuze mezi zástupci jednotlivých svazů, s některými lektory byla projednána možná účast na odborných seminářích pořádaných každoročně Metodickou komisí Českého tenisového svazu v Prostějově.
Zpracoval Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda MK ČTS

Příspěvky:
Testing and Training Endurance with young Tennis Players
Female Tennis Journey
Tennis…Play and Stay
Transition from clay to hard courts during competitive season
From High Performance Player to High Performance Coach
The next Generation of Tennis Player
The Development of Professional tennis
Speed & Precision of the Groundstrokes in High Performance Tennis
ITF Juniors… Competition & Education
Performance Wheelchair Tennis
Dealing with parents of young tennis players
Psychological characteristics of teen girl athletes
Video software for matchanalysis
Developement of successful peterns in womens tennis
Performance Psychology in Tennis
Monitoring Training Load
Getting Back on Track
Differential Coordination and Speed Training for Tennis Footwork
On – Court Tennis Training. IT Control Methodology.
Photos