Home | Projekt

April 4, 2009

Kontakty a struktura

Složení Metodické komise ČTS Předseda: Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (e-mail: , mobil: 777922398)

Řídící výbor MK ČTS Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., Mgr. Jaroslav Balaš, Mgr. Jan Macharáček, Jaroslav Machovský, Mgr. Jan Pecha, Ph.D.

Kolegium expertů Daniel Filjo, Mgr. David Kotyza, Petr Luxa, Jaroslav Navrátil, Jiří Novák, Tomáš Růžička

Oblasti činnosti 1. Metodicko-vzdělávací oblast: garance, příprava, organizace a realizace školení trenérů I. a II. třídy. Organizace odborných a doškolovacích seminářů pro trenéry. Spolupráce s ITF, TE a se zahraničními tenisovými svazy.

2. Metodicko-výzkumná oblast: tvorba metodických materiálů, získávání a distribuce zahraničních metodických materiálů. Příprava a realizace vědecko-výzkumných projektů. Spolupráce s odbornými českými i zahraničními výzkumnými pracovišti.