Workshop ITF v Turecku | Home | Symposium Tennis Europe 2008 v Londýně

April 4, 2009

27. Symposium Tennis Europe ve Stockholmu

Ve švédském Stockholmu se ve dnech 11.-16. října 2006 konalo 27. symposium Evropské tenisové federace (Tennis Europe) pod názvem „The Coaches Workshop for Europe“, jehož se za Český tenisový svaz se zúčastnili Doc. RNDr. J. Zháněl. (předseda MK ČTS) a Dr. F. Zlesák jako lektor TE. V průběhu čtyřdenního programu vyslechli účastníci z celé Evropy velké množství odborných přednášek a praktických prezentací zabývajících se širokou paletou tenisové problematiky – od příspěvků zabývajících se činností jednotlivých národních tenisových svazů až po odborné příspěvky k jednotlivým oblastem tenisové teorie i praxe.
Příspěvky, které TE poskytlo v elektronické podobě, jsou nabízeny české tenisové veřejnosti na oficiální webové stránce Českého tenisového svaz pod odkazem metodická komise – články. V oficiálních diskusích i v kuloárových rozhovorech byly vedeny četné diskuze mezi zástupci jednotlivých svazů, zejména byla diskutována otázka sjednocení procesu vzdělávání tenisových trenérů v rámci Evropské unie, které je Evropskou tenisovou federací připravováno. S některými lektory bylo rovněž hovořeno o možnosti účasti na odborných seminářích pořádaných pravidelně Metodickou komisí Českého tenisového svazu.
Zpracoval Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda MK ČTS


Soubory:
Antoun1, Antoun2, BachmannMeier, Bachmann-Meier1, Bastiaens1, Bastiaens2, BornKleinoder, Born-Kleinoder1, Duarte, Fraayenhoven, Fraayenhoven1, Hageskog, Hageskog-Edberg1, Kvist, Kvist1, Linder, Martens-Wylleman, Martens-Wylleman1, Martens-Wylleman2, Miley1, Pestre1, Rouchon1, Rouschon, Schönborn1, Unierzyski, Unierzyski1, Zlesak1