25. Sympozium Tennis Europe v Portugalsku | Home | 27. Symposium Tennis Europe ve Stockholmu

April 4, 2009

Workshop ITF v Turecku

Workshopu ITF, který se pod názvem „Quality Coaching for the Future“ konal v Antalyi v Turecku, se za Český tenisový svaz se zúčastnili Dr. RNDr. J. Zháněl a Dr. F. Zlesák. V průběhu pětidenního programu proběhlo za účasti předních tenisových expertů z celého světa velké množství odborných přednášek a praktických prezentací zabývajících se širokou paletou tenisové problematiky – od příspěvků zabývajících se činností jednotlivých národních tenisových svazů až po odborné příspěvky k jednotlivým oblastem tenisové teorie i praxe.