PEDALO – TRÉNINKOVÉ NÁČINÍ PRO ROZVOJ KOORDINACE A ROVNOVÁHY | Home | Workshop ITF v Turecku

April 4, 2009

25. Sympozium Tennis Europe v Portugalsku

Sympozia evropské tenisové asociace (Tennis Europe) se na konci října 2002 ve Vale do Lobo v Portugalsku přední tenisoví trenéři a experti z dvaadvaceti evropských zemí; za Český tenisový svaz se zúčastnili Dr. RNDr. J. Zháněl a Dr. F. Zlesák – členové Metodické komise Českého tenisového svazu. V průběhu náročného celodenního programu sympozia bylo možno slyšet a vidět dvacet osm odborných přednášek a praktických prezentací zabývajících se širokou paletou tenisové problematiky – od příspěvků zabývajících se činností jednotlivých národních tenisových svazů až po odborné příspěvky k jednotlivým oblastem tenisové teorie i praxe. V oficiálních diskusích i v kuloárových rozhovorech byly vedeny četné diskuze mezi zástupci jednotlivých svazů, ze strany zástupců ČTS svaz byla rovněž předjednána možnost konání Evropského trenérského sympozia v České republice (jz).
K vystoupením, které vzbudily největší zájem a setkaly se s velmi příznivým ohlasem, patřily následující prezentace:

Antoni Girod (FRA), psycholog s praktickými zkušenostmi z práce s předními francouzskými hráči, hovořil o zásadní důležitosti psychické odolnosti a schopnostech hráčů vyrovnávat se s porážkami, ale i o důležitosti optimálního vyrovnání se s úspěchy. Jako podstatné psychické schopnosti tenisového hráče označil motivaci, koncentraci, odvahu a vnitřní klid a hovořil o různých technikách napomáhajících optimalizovat úroveň jednotlivých schopností a způsob myšlení hráče. Postoj a přístup hráče k utkání označil jako klíčový moment ovlivňující zásadním způsobem celkovou psychiku hráče a jeho vnitřní stav.

Richard Schőnborn (GER) se ve své prezentaci zabýval především požadavkem na co nejvyšší kvalitu práce s předními mladými hráči a podrobně vysvětlil, co je touto vysokou kvalitou myšleno – mj. komplexní, optimálně strukturovaný trénink, vysoká specifičnost kondiční přípravy, co nejvyšší taktická věrohodnost každého tréninku. Široce též rozebral podstatu talentu a zdůraznil potřebu dlouhodobě a velmi systematicky rozvíjet všechny jeho složky. Též zdůraznil zásadní význam přístupu samotného hráče ke všem činnostem.

Hans-Peter Born (GER) přednesl nesmírně obsažnou prezentaci popisující současný přístup Německého tenisového svazu ke kategorii mladších žáků. I on zdůraznil potřebu vysoké odbornosti a systematičnosti při práci s talentovanými jedinci, neboť právě věk před pubertou je nejvhodnější pro rozvoj mnoha motorických schopností a technických dovedností. Připomněl význam pozitivní atmosféry při práci s touto věkovou kategorií a varoval před upřednostňováním významu výsledků v tomto věku na úkor všestranného kondičního rozvoje a komplexního technicko-taktického vývoje hráče.

Ulf Petersson (SWE) hovořil o „švédské cestě“, resp. o způsobu práce s mladými talentovanými hráči ve Švédsku. Vyzdvihl význam všestrannosti a důležitosti vedlejších sportů až do věku 12–14 let (lyžování, kopaná, hokej, házená, atletika). V další části prezentace přiblížil trénink nejlepších švédských juniorů v jediném (!!!) národním tréninkovém středisku v Bastadu. Zdůraznil též význam klubů pro švédský tenis, které tvoří „podhoubí“ celého švédského tenisu jsou jedinou zásobárnou pro svazové tenisové centrum v Bastadu.

Vystoupení Bernarda Pestreho a Patrica Beusta (FRA) zaujalo celkovým popisem dokonalé propracovanosti francouzského tenisového systému, který je v současnosti bezesporu nejkvalitnějším v Evropě. Oba experti informovali o neustálém vylepšování a drobných úpravách jednotlivých článků této pyramidy na základě pravidelných analýz a hodnocení. Velmi zajímavý byl popis činnosti travelling týmů a způsob jak Francouzský tenisový svaz se snažíasistovat předním mladým hráčům v oblasti jejich vzdělání.

Ivo van Aken (BEL) popsal způsob využití sporttesterů v tréninku tenisu. Monitorování tepové frekvence při tréninku významně napomáhá optimalizovat tréninkovou zátěž a určovat správné intervaly zátěže a odpočinku. Zdůraznil potřebu vysoké intenzity tréninku, která se musí co nejčastěji pohybovat v blízkosti individuálního anaerobního prahu každého hráče a o nesmírné důležitosti intervalů odpočinku a respektování potřebných délek intervalů zátěže resp. odpočinku. Připomněl význam respektování individuálního přístupu a aktuálního stavu hráče a úrovně aktuální trénovanosti.

Hrvoje Zmajic (CRO) ve velmi zajímavé názorné prezentaci vyzdvihl význam rozvoje vysoké dynamiky a rychlosti úderů již v žákovských kategoriích do 12 r. a upozornil na nesprávné přeceňování významu kontroly a přehnané jistoty úderů právě na úkor rozvoje rychlosti úderů.

Goran Bubanj, kapitán jugoslávského DC týmu, předvedl velmi zajímavou praktickou ukázku tréninku, při kterém se hráči postupně snaží plně zautomatizovat nejčastěji se vyskytující herní „schemata“ objevující se v utkáních. Jejich dokonalé zvládnutí (automatizace) šetří hráči čas potřebný k rozhodování v jednotlivých herních situacích a zvyšuje úspěšnost jeho hry. Nezanedbatelné je též sebevědomí, které hráč získá dokonalým zvládnutím určitých kombinací. Podmínkou však je vysoká podobnost herních cvičení se situacemi v utkáních a „otevřenost“ těchto drilů při jejich procvičování.

Vynikající byla přednáška Dr. Babette Pluim (NL) o aplikaci nejnovějších poznatků z medicíny při ošetřování a léčení drobných i vážnějších úrazů a poranění vyskytujících se v tenisu. Podala též informaci o nenovějších přístupech k pitnému režimu, optimální výživě a nutričním doplňkům, které se uplatňují v tenise. Součástí velmi komplexní přednášky byla i doporučení pro optimální pozápasovou regeneraci.

Zaujalo i vystoupení Piotra Unierzskyho (POL), který se pokusil na základě dlouhodobého sledování pohybových, kondičních a somatických faktorů popsat model hráče, který má největší předpoklady úspěšně zvládnout přechod z juniorské kategorie do profesionálního tenisu.

Soukromou prezentaci na kongresu přednesl i Marek Moravec (CZ). V praktické ukázce rozdílných herních cvičení vyzval přihlížející trenéry, aby se interaktivní formou pokusili ohodnotit význam jednotlivých předváděných cvičení na obecný a specifický rozvoj tenisových dovedností hráče. Pomůckou k hodnocení byl rozdaný textový návod, který byl bohužel napsán málo srozumitelnou „angličtinou“, s mnoha výrazovými, gramatickými a pravopisnými chybami a mnozí ze zúčastněných proto nepochopili jak smysl jednotlivých cvičení, tak celé prezentace (fz).