INFORMACE O ŠKOLENÍ TRENÉRŮ TENISU II. TŘÍDY 2011 | Home | MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM „APLIKACE VĚDECKÝCH POZNATKŮ V TENISE“ V PROSTĚJOVĚ 2011

January 6, 2011

Symposium Tennis Europe 2010 v Moskvě

Příspěvky 1 (zip), příspěvky 2 (zip), příspěvky 3 (zip)

Ve dnech 15–17. 10. 2010 se uskutečnilo další sympozium Tennis Europe a to na ruské národní Univerzitě sportu, tělesné výchovy a turismu v Moskvě. Za Metodickou komisi Českého tenisového svazu se sympozia zúčastnil Petr Klimek a jeho dalším účastníkem byl trenér Daniel Filjo z TK Sparta Praha.

Hlavní tématem třídenního sympózia byla problematika „Developing successful players for the future“ (Jak rozvíjet úspěšné hráče budoucnosti). Toto sympózium bylo především zajímavé z toho pohledu, že trenéři z celé Evropy měli možnost porovnat názory na tuto problematiku z pohledu „východoevropského“ (především ruského) a „západoevropského“. Počet přednášek a prezentací byl rozdělen rovnoměnrně mezi názory „ruských“ a „západoevropských“ expertů. Tyto prezentace se především zabývaly pohledy na to, jak vychovávat budoucí tenisové šampióny. Docházelo k výměně názorů jaké používat tréninkové prostředky, probíhala diskuze o formě moderního tréninku techniky, taktiky, mentálních dovedností, ale byly i prezentovány praktické úkazky výuky.

Mezi nejzajímavější přednášky patřily přednášky S. Martense a M.DeVyldera „Kam směřuje tenis?“, Petera Borna „Rozvoj hry juniorů“, B. Elliota „Využití biomechaniky k rozvoji techinky“, praktická ukázka Maxima –„Rozvoj koordinace u dětí“, J.Landlingera „Biomechanické rozdíly u forhendu mezi ITF a ATP hráči“, B. Elliotta „Praktická ukázka toho, jak biomechanicky analyzovat podání“, V. Yanczuka „Praktická ukázka práce s dětmi na dvorci“. Přednášky na tomto sympóziu měli i současný světový hráč I. Andreev a bývalá vynikající francouzská hráčka N.Tauziat. Pro oba to byla premiéra z pohledu přednášejících a setkala se s kladným ohlasem.Jednotlivé přednášky můžete nalézt v elektronické podobě a v původní verzi na oficiální webové stránce Metodické komise Českého tenisového svaz nebo přímo na http://www.ten­niseurope.org/…EC­S2010.aspx
Podrobnější, nejpodstatnější a nejzajímavější názory ze všech přednášek ze Sympozia TE budou prezentovány na tradičním Sympoziu „Sport a věda“ pořádaném koncem března 2011 v Prostějově.

Petr Klimek
Člen metodické komise ČTS

http://www.ten­niseurope.org/…EC­S2010.aspx